Laryngologia

dr hab. n. med. Maciej Wróbel

Dr hab. n. med. Maciej Wróbel – specjalista otolaryngolog. Pracownik Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Prowadzi konsultacje i leczenie w pełnym zakresie chorób uszu, nosa, zatok gardła i krtani.
Consultations for English speaking patients with ear, nose and throat problems.

  • Diagnostyka i leczenie chorób uszu – pogorszenia słuchu, szumów usznych, wycieków z uszu, wad rozwojowych uszu, opieka przed i pooperacyjna
  • Diagnostyka i leczenie chorób nosa i zatok – zaburzenia oddychania przez nos, utrata węchu, zapalenia zatok, polipy nosa, skrzywienie przegrody nosa, alergie, krwawienia z nosa
  • Diagnostyka i leczenie chorób ustnej i gardła – przewlekłe zapalenie migdałków, choroby ślinianek
  • Diagnostyka i leczenie chorób krtani – chrypka, konsultacje przed zabiegami operacyjnymi tarczycy, zaburzenia w połykaniu
  • Diagnostyka i leczenie guzów szyi – powiększone węzły chłonne, torbiele szyi, przetoki szyjne, guzy szyi

Dodatkowo:

  • Konsultacje z zakresu rodzinnego występowania uszkodzenia słuchu, wrażliwości na leki ototoksyczne
  • Konsultacje w zakresie zaburzeń snu, chrapania, bezdechów sennych
  • Konsultacje w zakresie neuralgii, kurczów połowy twarzy

oraz

  • Choroby nowotworowe – opieka pooperacyjna, konsultacje i kontrole pooperacyjne

dr hab. n. med. Jerzy Samson-Zakrzewski

Dr hab. n. med. Jerzy Samson-Zakrzewski w 1956 roku zdał maturę w Gimnazjum im. Karola Marcinkiewicza. Ukończył Akademię Medyczną w Poznaniu w 1963 roku. W latach 1963-65 staże podyplomowe. 1965-67 asystent w Klinice Otolaryngologicznej AM w Poznaniu. I stopień specjalizacji otrzymał w 1967 roku, a II stopień w 1971. Pracę doktorską obronił w 1972 roku. 1973- roczna praca w Paryżu w Szpitalu Bruise. Na stanowisku adiunkta pracował w Klinice Otolaryngologicznej w Poznaniu w latach 1974-85 (kierownikiem Kliniki byl prof. Aleksander Zakrzewski). w 1977 r. półroczny staż w Centrum Onkologii w Marsylii. W 1980 obronił habilitację (otrzymał za nią nagrodę Ministerstwa Zdrowaia). W latach 1983-85 pracował jako profesor kontraktowy w Setif. Na oddziale larygoogicznym im. F Raszei w Poznaniu pracował w latach 1986-93. Od 1984-2004 był ordynatorem oddziału laryngologicznego w Łemie. Jest autorem 60 prac naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych. Nie był nigdy karany za uchybienia zawodowe lub cywilne. Posługuje się językiem angielskim i francuskim.