Osteopatia i ortopedyczna terapia manualna

mgr Maciej Jurasz, PT OMT

mgr Maria Czader, PT OMT

mgr Aneta Szczepańska, D.O.

 

Fizjo- i fizykoterapeutyczne metody leczenia schorzeń narządu ruchu

Wskazania:

 • Odwracalne zaburzenia funkcji narządu ruchu, bóle mięśni i stawów kręgosłupa oraz stawów kończyn w przebiegu procesów zwyrodnie- niowych oraz stanów pourazowych (obrażenia i przeciążenia)
 • Bóle i zawroty głowy będące konsekwencją dysfunkcji kręgosłupa lub stawów skroniowo-żuchwowych
 • Stany pooperacyjne po zabiegach chirurgicznych i ortopedycznych wymagające rehabilitacji
 • Przygotowanie do planowych zabiegów operacyjnych (fizjoterapia przedooperacyjna)
 • Profilaktyka – zabiegi manualne oraz ćwiczenia do samodzielnego wykonywania (automobilizacyjne i autostabilizacyjne) w celu po- prawy funkcji mięśni i stawów

Ortopedyczna terapia manualna wg. Kaltenborna-Evjentha

 • Łagodzenie dolegliwości bólowych tkanek miękkich lub pochodzących z tkanek miękkich (mięsień, powięź, więzadło, torebka stawowa) – zabiegi mobilizacyjne na tkankach miękkich – masaż funkcyjny i poprzeczny; rozciąganie mięśni (techniki stretchingu i autostretchingu terapeutycznego wg Evjentha i Hamberga)
 • Wybrane techniki neuromobilizacyjne (wg Butlera) – uruchamianie tkanki nerwowej (opony twardej, nerwów korzeniowych i obwodowych)
 • Zabiegi polegające na uruchamianiu (mobilizacje i manipulacje) stawów obwodowych i kręgosłupa w przypadku, gdy za dolegliwości odpowiedzialna jest obniżona ich ruchomość
 • Medyczny Trening Rehabilitacyjny – precyzyjnie dobrane ćwiczenia poprawiające funkcję narządu ruchu, w szczególności poprzez odpowiednio dozowane ćwiczenia stabilizacyjne stawów o nadmiernej ruchomości (ćwiczenia autostabilizacyjne) oraz zwiększające ruchomość (automobilizacje) w przypadku stawów o zmniejszonej ruchomości. www.terapiamanualna.net.pl

Koncepcja S-E-T (Sling Exercise Therapy) przy wykorzystaniu systemu TerapiMaster

 • System precyzyjnie dobranych ćwiczeń o stopniowo narastającej intensywności i stopniu trudności mających na celu poprawę funkcji narządu ruchu (stabilizacja mięśniowa, siła i wytrzymałość mięśni) głównie w wyniku poprawy sensomotoryki (propriocepcji). www.terapimaster.com

Kinesiotaping (metoda Kenzo Kase)

 • Metoda leczenia dolegliwości narządu ruchu przy pomocy plastrów Kinesio- Tex(R)
 • Metoda sensoryczna wykorzystująca naturalne procesy samoleczenia organizmu oddziałująca poprzez skórę, powięź i mięśnie
 • Łagodzenie dolegliwości bólowych mięśniowych, stawowych (kręgosłup, stawy krzyżowo-biodrowe) i redukcja obrzęków kończyn dolnych w stanach pourazowych oraz w przebiegu ciąży. www.kinesiotaping.pl

Ćwiczenia oporowe i sensomotoryczne (System progresywnego oporu(TM)) z użyciem przyborów Thera-nad(R), Togu(R) oraz Gimstick

 • Ćwiczenia oporowe i równoważne poprawiające siłę i wytrzymałość mięśni wykonywane z pomocą przyborów firmy Thera-band(R), Togu(R) oraz Gymstick(R). www.theraband.com, www.gymstick.net

Instruktaż do samodzielnego wykonywania ćwiczeń

 • Przygotowanie zindywidualizowanego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych w oparciu o oprogramowanie Tools(R)RG firmy PhysioTools (pacjent otrzymuje w postaci wydruku rodzaj recepty z podaniem rodzaju ćwiczenia, opisem jego wykonania oraz ilustracją). www.toolsrg.com

Fizykoterapia (Intelect(R) advanced combo)

 • Zabiegi z zakresu elektrolecznictwa
 • Zabiegi z wykorzystaniem ultradźwięków
 • Terapia skojarzona
 • SEMG (elektromiografia powierzchniowa) zastosowana podczas stymulacji mięśni z wy- korzystaniem techniki biologicznego sprzężenia zwrotnego (biofeedback)

kontakt: maciej@archeus.pl