CENNIK

                                                  SPECJALISTA                              CENA (zł) USŁUGI DODATKOWE
CHIRURGIAlek. med.Rafał Szczepański200Cena zabiegów chirurgicznych ustalana indywidualnie
DERMATOLOGIAdr n. med. Daria Strzelecka-Węklar170        Cena zabiegów chirurgicznych ustalana indywidualnie
DIETETYKAmgr Marzena Kasprzak
mgr Anna Zaporowska
ENDOKRYNOLOGIAdr n. med. Małgorzata Abramczyk250
220
Pierwsza wizyta
Kolejna wizyta
FIZJOTERAPIA I OSTEOPATIAmgr Bartosz Jurasz150
FIZJOTERAPIA UROGIN.
I OKRESU OKOŁOPORODOWEGO
mgr Kamila Miężalska150
KARDIOLOGIAdr n. med. Rafał Dankowski

prof. dr hab. n. med. Paweł Burchardt

dr n. med. Anna Nowicka
250/200

300


200
150
Samo ECHO 150 zł, Holter 150 zł
Pierwsza wizyta
Kolejna wizyta
LARYNGOLOGIAdr hab. n. med. Waldemar Wojnowski200Konsultacja z badaniem endoskopowym 250
NEUROCHIRURGIAdr n. med. Michał Wieloch200
NEUROLOGIAdr n. med. Krzysztofa Ból200
180
Pierwsza wizyta
Kolejna wizyta
ORTOPEDIAdr n. med. Juliusz Rager200/150Cena zabiegów chirurgicznych ustalana indywidualnie
ORTOPEDYCZNA TERAPIA MANUALNA
I OSTEOPATIA
mgr Maciej Jurasz PT, OMT
mgr Maria Czader PT, OMT
250
230
PEDIATRIA, NEONATOLOGIAdr n. med. Ewa Burchardt-Kroll220
PULMONOLOGIAdr n.med. Beata Brajer Luftmann180Spirometria 30 zł
UROLOGIAdr n. med. Michał Jurasz300USG w cenie wizyty
Prezentacja danych odfiltrowanych z całości
Adres

ul. Słowackiego 48/2
Słowackiego 50/1
60-825 Poznań

Dane kontaktowe

Email: biuro@archeus.pl                     
Telefon 1: 61 662 80 99 
Telefon 2: 509 894 360