Terapia manualna w leczeniu dysfunkcji i dolegliwości bólowych narządu ruchu

„Verba docent, exempla trahunt”

Nadrzędnym celem szkolenia jest przekazanie wiedzy oraz nauczenie umiejętności niezbędnych dla prawidłowej oceny (diagnozowania), a następnie leczenia pacjentów z różnymi zaburzeniami czynnościowymi przede wszystkim narządu ruchu.

Najczęstszymi dysfunkcjami, z którymi spotykamy się w praktyce klinicznej są ból, ograniczenie ruchomości oraz tzw. nadruchomość czy niestabilność.
Odrębną grupę stanowią pacjenci trafiający do terapeuty z powodu innych zaburzeń funkcjonalnych, do których można zaliczyć m.in. zawroty i bóle głowy czy szumy uszne, problemy trzewne (żołądkowo-jelitowe) oraz różne zaburzenia wegetatywne.
Część z tych zaburzeń ma pochodzenie pourazowe czy przeciążeniowe, inne wydają się nie mieć uchwytnej przyczyny. Omawiamy specyfikę zarówno stanów ostrych, jak i przewlekłych.
W trakcie kursu staramy się pokazać zasady postępowania w tych sytuacjach oraz sposoby rozwiązywania problemów z wykorzystaniem technik manualnych pochodzących z różnych metod i koncepcji.

Wydaje się, że to właśnie „eklektyczny” charakter szkolenia stanowi o jego wartości. Nie jest to kurs jednej metody - „jedynej słusznej drogi”, bo taka po prostu nie istnieje. Po jego ukończeniu uczestnik sam będzie mógł zadecydować, które z zaleceń, wskazówek czy umiejętności wykorzysta w swojej praktyce i w jakich proporcjach.

Pomimo stałego programu ramowego szkolenia od 2008 roku jest ono w sposób ciągły modyfikowane – niektóre treści są z niego usuwane, inne dodawane wraz ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności przez prowadzących. Ucząc sami się uczymy. Prowadzący są dyplomowanymi terapeutami manualnymi z wieloletnim stażem w prywatnych praktykach oraz wykładowcami poznańskich uczelni kształcących fizjoterapeutów.

Autorzy i prowadzący

 • mgr Maria Czader, PT OMT, FDM IC

 • mgr Maciej Jurasz, PT OMT, FDM IC

Sposób organizacji szkolenia:

zajęcia teoretyczno - praktyczne(wykłady oraz ćwiczenia w parach, pokaz badania i leczenia na przypadku klinicznym)

Cena - koszt jednego modułu:

1000 PLN

Miejsce:

Poznań, ul. Słowackiego 44/46/7

Adresaci szkolenia:

studenci fizjoterapii (licencjat), fizjoterapeuci oraz lekarze

Cel szkolenia

 • Wprowadzenie do teorii i praktyki terapii manualnej
 • Poznanie oraz zrozumienie zasad badania i leczenia narządu ruchu (kręgosłupa oraz kończyn)
 • Opanowanie podstaw teoretycznych diagnostyki ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki różnicowej
 • Poznanie różnych metod leczenia oraz opanowanie technik terapeutycznych pozwalające na ich bezpieczne i skuteczne zastosowanie w konkretnych sytuacjach praktycznych
Forma organizacyjna zajęć:

3 części trwające 3 dni ; jedna część (moduł) obejmuje 21 godzin dydaktycznych

Teoria obejmuje

 • Wprowadzenie do terapii manualnej – różne metody
 • Wprowadzenie do artrokinematyki/biomechaniki (w zakresie niezbędnym do badania i leczenia)
 • Anatomia prawidłowa i palpacyjna ( w zakresie niezbędnym do badania i leczenia)
 • Badanie – podstawy teoretyczne/wnioskowanie kliniczne służące ocenie pacjenta; wskazania i p-wskazania („czerwone flagi“) do technik leczniczych (Cyriax, Frisch/Roex, Maitland, Kaltenborn-Evjenth, Mulligan, osteopatia, chiropraktyka)
 • Klinika (podstawy traumatologii i patologii ogólnej; metody oceny obrazowej: RTG, MRI, KT)
 • Techniki lecznicze (mobilizacje, manipulacje: Kaltenborn-Evjenth, Cyriax, Maitland, Mulligan, ogólne techniki osteopatyczne, techniki tkanek miękkich/powięziowe FDM, FM)
 • Autoterapia (trening medyczny, wskazówki dla pacjentów)

Prosimy o rezerwację miejsc drogą mailową lub telefoniczną.

Adres

ul. Słowackiego 48/2
Słowackiego 50/1
60-825 Poznań

Dane kontaktowe

Email: biuro@archeus.pl                     
Telefon 1: 61 662 80 99 
Telefon 2: 509 894 360