Fizjoterapeutyczne metody leczenia schorzeń narządu ruchu

Wskazania:

 • Odwracalne zaburzenia funkcji narządu ruchu (nadruchomość oraz ograniczona ruchomość), bóle tkanek miękkich i stawów kręgosłupa oraz stawów kończyn w przebiegu procesów zwyrodnieniowych oraz stanów pourazowych (obrażenia i przeciążenia)
 • Bóle i zawroty głowy oraz szumy uszne będące konsekwencją dysfunkcji kręgosłupa lub stawów skroniowo-żuchwowych
 • Stany pooperacyjne po zabiegach chirurgicznych i ortopedycznych wymagające rehabilitacji
 • Przygotowanie do planowych zabiegów operacyjnych (fizjoterapia przedooperacyjna)
 • Profilaktyka – zabiegi manualne oraz ćwiczenia do samodzielnego wykonywania (automobilizacyjne i autostabilizacyjne) w celu poprawy funkcji mięśni i stawów

Terapia manualna

 • Techniki wykonywane rękoma terapeuty wywodzące się z różnych koncepcji i metod terapii manualnej, osteopatii oraz chiropraktyki
 • Łagodzenie dolegliwości bólowych tkanek miękkich lub pochodzących z tkanek miękkich (mięsień, powięź, więzadło, torebka stawowa) – zabiegi mobilizacyjne na tkankach miękkich – masaż funkcyjny i poprzeczny, techniki powięziowe, „rozciąganie mięśni”
 • Techniki neuromobilizacyjne – uruchamianie tkanki nerwowej (opony twardej, nerwów korzeniowych i obwodowych)
 • Zabiegi polegające na uruchamianiu (mobilizacje i manipulacje) stawów obwodowych i kręgosłupa w przypadku, gdy za dolegliwości odpowiedzialna jest obniżona ich ruchomość
 • Medyczny Trening Rehabilitacyjny – precyzyjnie dobrane ćwiczenia poprawiające funkcję narządu ruchu, w szczególności poprzez odpowiednio dozowane ćwiczenia stabilizacyjne stawów o nadmiernej ruchomości (ćwiczenia autostabilizacyjne) oraz zwiększające ruchomość (automobilizacje) w przypadku stawów o zmniejszonej ruchomości

Koncepcja S-E-T (Sling Exercise Therapy) przy wykorzystaniu systemu TerapiMaster

 • System precyzyjnie dobranych ćwiczeń o stopniowo narastającej intensywności i stopniu trudności mających na celu poprawę funkcji narządu ruchu (stabilizacja mięśniowa, siła i wytrzymałość mięśni) głównie w wyniku poprawy sensomotoryki (propriocepcji)

Kinesiotaping (metoda Kenzo Kase)

 • Metoda leczenia dolegliwości narządu ruchu przy pomocy plastrów Kinesio-Tex
 • Metoda sensoryczna wykorzystująca naturalne procesy samoleczenia organizmu oddziałująca poprzez skórę, powięź i mięśnie
 • Łagodzenie dolegliwości bólowych mięśniowych, stawowych (kręgosłup, stawy krzyżowo-biodrowe, stawy obwodowe) i redukcja obrzęków kończyn dolnych w stanach pourazowych oraz w przebiegu ciąży

Ćwiczenia oporowe i sensomotoryczne (System progresywnego oporu) z użyciem przyborów Thera-band, Togu oraz Gimstick

 • Ćwiczenia oporowe i równoważne poprawiające siłę i wytrzymałość mięśni wykonywane z pomocą przyborów firmy Thera-band, Togu oraz Gymstick

Fizykoterapia (Intelect Advanced Combo)

 • Zabiegi z zakresu elektrolecznictwa (nadruchomość oraz ograniczona ruchomość), bóle tkanek miękkich i stawów kręgosłupa oraz stawów kończyn w przebiegu procesów zwyrodnieniowych oraz stanów pourazowych (obrażenia i przeciążenia)
 • Zabiegi z wykorzystaniem ultradźwięków będące konsekwencją dysfunkcji kręgosłupa lub stawów skroniowo-żuchwowych
 • Terapia skojarzona chirurgicznych i ortopedycznych wymagające rehabilitacji
 • SEMG (elektromiografia powierzchniowa) zastosowana podczas stymulacji mięśni z wykorzystaniem techniki biologicznego sprzężenia zwrotnego (biofeedback)

kontakt: maciej@archeus.pl

Adres

ul. Słowackiego 48/2
Słowackiego 50/1
60-825 Poznań

Dane kontaktowe

Email: biuro@archeus.pl                     
Telefon 1: 61 662 80 99 
Telefon 2: 509 894 360