dr n. med.

Michał Wieloch

Dr n. med. Michał Wieloch jest lekarzem specjalistą neurochirurgii. Dyplom lekarza uzyskał na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu w 1995 roku, a tytuł doktora nauk medycznych w 2003 roku. Szkolenie specjalizacyjne z zakresu neurochirurgii ukończył w 2004 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Obecnie pracuje w Oddziale Neurochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Poznaniu. Odbył staże kliniczne w Klinice Neurochirurgii Uniwersytetu w Kolonii (Niemcy) oraz na Oddziale Neurochirurgii w Royal Victoria Hospital w Belfaście (Irlandia Północna). Uczestniczył w licznych szkoleniach zagranicznych m. in. w Wiedniu, Monachium i Hamburgu. Dr Michał Wieloch zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób ośrodkowego układu nerwowego, tj. nowotworami mózgu i rdzenia kręgowego, wadami naczyniowymi mózgu oraz urazami czaszkowo-mózgowymi i ich następstwami. Współpracuje z zespołem Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu w zakresie leczenia operacyjnego guzów oczodołu oraz guzów podstawy czaszki. Szczególne zainteresowanie dr Wielocha dotyczy schorzeń i urazów kręgosłupa, a zwłaszcza dyskopatii i niestabilności na tle choroby zwyrodnieniowej.

Specjalizacje: