dr n. med.

Waldemar Wojnowski

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Długoletni pracownik Katedry i Kliniki Foniatrii i Audiologii w Poznaniu.
Praca doktorska z dziedziny zaburzeń głosu u nauczycieli.
Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu foniatrii i laryngologii w Polsce i za granicą potwierdzone certyfikatami.

Umiejętności: konsultacje z zakresu zaburzeń głosu i słuchu, leczenie zachowawcze chorób górnych dróg oddechowych.
Leczenie operacyjne w zakresie górnych dróg oddechowych: tonsillectomia, adenotomia, septoplastyka, conchoplastyka nosa.
Leczenie operacyjne w zakresie zaburzeń głosu: mikrochirurgia krtani
Operacje w laryngologii dziecięcej: adenotomia, adenotonsillotomia, drenaż uszu w przebiegu wysiękowego zapalenia ucha środkowego, przycinanie wędzidełka języka i wargi.

Autor licznych artykułów i publikacji m.in. na temat zaburzeń głosu oraz zaburzeń procesu słyszenia.

Członek Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów oraz Europejskiej Unii Foniatrów

Obecnie starszy asystent w Katedrze i Klinice Foniatrii i Audiologii w Poznaniu.

Specjalizacje: