Holter ciśnieniowy i EKG

Holter ciśnieniowy i EKG

Monitorowanie metodą Holtera, umożliwia rejestrowanie pracy serca oraz ciśnienia krwi przez całą dobę, co pozwala na dokładną diagnostykę chorób i dysfunkcji układu sercowonaczyniowego

Wskazania: zaburzenia rytmu serca, omdlenia, zasłabnięcia, zawroty głowy i inne