Igłoterapia sucha

Igłoterapia sucha

Metoda w której odpowiednio wyszkolony fizjoterapeuta wprowadza igłę akupunkturową w aktywny punkt spustowy, w celu zniesienia dolegliwości bólowych i poprawy funkcji układu mięśniowo-powięziowego. Chociaż w igłoterapii suchej (ang. dry needling) wykorzystuje się tę samą igłę co w akupunkturze, metody te opierają się na innych założeniach.

Wskazania: dolegliwości bólowe w obrębie układu mięśniowopowięziowo-szkieletowego, ograniczenie zakresu ruchu, parestezje i inne