Echokardiografia (Echo serca)

Echokardiografia (Echo serca)

Metoda polegająca na obrazowaniu struktur serca i dużych naczyń krwionośnych za pomocą ultradźwięków (ultrasonografii). Badanie to umożliwia w sposób nieinwazyjny ocenę struktur anatomicznych, a także funkcji serca oraz dużych naczyń sercowych i wieńcowych

Wskazania: nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, migotanie przedsionków, zawał serca i inne niepokojące objawy w obrębie układu sercowonaczyniowego