Kardiologia

Kardiologia

Dziedzina medyczna zajmującą się rozpoznawaniem i leczeniem schorzeń i wad układu sercowonaczyniowego. Układ ten, utworzony przez serce i naczynia odprowadzające i doprowadzające do niego krew, odpowiada za transport gazów oddechowych (tlen i dwutlenek węgla), substancji odżywczych, pełni kluczową funkcję immunologiczną i jest niezbędny do zachowania homeostazy

Wskazania: nawracający ból, pieczenie lub wrażenie ucisku w klatce piersiowej, omdlenia i zasłabnięcia, duszność i inne problemy w obrębie układu sercowo-naczyniowego