Ortopedia

Ortopedia

Jedna z podstawowych specjalizacji lekarskich, która skupia się na leczeniu schorzeń, wad wrodzonych i nabytych oraz uszkodzeń i zmian pourazowych narządu ruchu

Wskazania: złamania, obrażenia mięśni i stawów, poważne deformacje w obrębie narządu ruchu