Pulmonologia

Pulmonologia

Dział medyczny zajmujący się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką układu oddechowego, którego nadrzędną funkcją jest wymiana gazów – zaopatrywanie organizmu w tlen i usuwanie z niego zbędnych produktów przemiany materii

Wskazania: problemy z oddychaniem, przewlekły kaszel, osłabienie, wszelkie niepokojące objawy ze strony układu oddechowego