Neurochirurgia

dr n. med. Michał Wieloch

Dr n. med. Michał Wieloch jest lekarzem specjalistą neurochirurgii. Pracuje w Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii Uniwersy- tetu Medycznego w Poznaniu. Dyplom lekarza uzyskał na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu w 1995 roku, a tytuł doktora nauk medycznych w 2003 roku. Szkolenie specjalizacyjne z zakresu neurochirurgii ukończył w 2004 roku. Odbył staże kliniczne w Klinice Neurochirurgii Uniwersytetu w Kolonii (Niemcy) oraz na Oddziale Neurochirurgii w Royal Victoria Hospital w Belfaście (Irlandia Północna).

Dr Michał Wieloch zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób ośrodkowego układu nerwowego, tj. nowotworami mózgu i rdzenia kręgowego, wadami naczyniowymi mózgu oraz urazami czaszkowo-mózgowymi i ich następstwami. Szczególne zainteresowanie dr Wielocha dotyczy schorzeń i urazów kręgosłupa, a zwłaszcza dyskopatii i niestabilności na tle choroby zwyrodnieniowej.